23/10/2020 17:17
Xem với cỡ chữ

Thành lập Công đoàn cơ sở Chi nhánh NHPT Khu vực Bắc Giang-Lạng Sơn

Ngày 21/10/2020, Công đoàn Ngân hàng Phát triển Việt nam đã ban hành quyết định số 10/QĐ-CĐ NHPT về việc thành lập Công đoàn cơ sở Chi nhánh NHPT Khu vực Bắc Giang-Lạng Sơn.
Thành lập Công đoàn cơ sở Chi nhánh NHPT Khu vực Bắc Giang-Lạng Sơn trực thuộc Công đoàn NHPT trên cơ sở hợp nhất Công đoàn cơ sở Chi nhánh NHPT Bắc Giang và Công đoàn cơ sở Chi nhánh NHPT Lạng Sơn.
Chỉ định Ban Chấp hành Công đoàn gồm 9 đồng chí; đồng chí Phí Quang Chiến làm Chủ tịch. Giao Công đoàn cơ sở Chi nhánh NHPT Khu vực Bắc Giang- Lạng Sơn có trách nhiệm nhận bàn giao toàn bộ hồ sơ, chứng từ kế toán, kế thừa mọi quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến hoạt động Công đoàn và đoàn viên của Công đoàn cơ sở Chi nhánh Bắc Giang và Công đoàn cơ sở Chi nhánh NHPT Lạng sơn chuyển về theo hướng dẫn tại văn bản số 183/CĐ-NHPT ngày 31/7/2020 của Công đoàn NHPT và tổ chức Đại hội theo quy định.
Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký./.
(Theo Quyết định số 10/QĐ-CĐ NHPT)

 

Tìm theo ngày :

Khách online:11711
Lượt truy cập: 9383196