30/09/2020 17:06
Xem với cỡ chữ

Quản trị dữ liệu quyết định hiệu quả lĩnh vực ngân hàng, tài chính

Đối với ngành ngân hàng tài chính, một trong những ngành sở hữu khối lượng dữ liệu lớn, cũng là ngành đi đầu trong hành trình chuyển đổi mô hình hoạt động theo xu hướng số thì quản trị dữ liệu trở thành vấn đề sống còn. Vấn đề là cần có khung pháp lý hoàn thiện để quản lý hiệu quả và sự đầu tư thích đáng từ các đơn vị để sử dụng nguồn tài nguyên mới này.
Đây là nội dung được bàn luận tại hội thảo khoa học với chủ đề “Quản trị dữ liệu thông minh trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính” do Viện Chiến lược ngân hàng phối hợp với Học viện Ngân hàng tổ chức mới đây.
Tại hội thảo, các diễn giả đều có chung quan điểm, dữ liệu và quản trị dữ liệu có vai trò vô cùng quan trọng đối với mọi tổ chức trong nền kinh tế. Đặc biệt, trong thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (CMCN 4.0), dữ liệu có thể trở thành tài nguyên mới cho phát triển kinh tế toàn cầu. Dữ liệu được coi là nguồn tài nguyên mới, cung cấp năng lượng cho chuyển đổi số.
Nhiều ngân hàng đã thực hiện tốt việc thu thập, quản lý, khai thác, sử dụng dữ liệu một cách thông minh trên cơ sở các công nghệ của cuộc CMCN 4.0. Dữ liệu được tận dụng triệt để nhằm tối ưu hóa hành trình và trải nghiệm khách hàng trên các điểm tiếp xúc số cũng như tối ưu hóa hoạt động nghiệp vụ, quản trị nội bộ của ngân hàng.
Theo khảo sát tháng 9/2020 của NHNN, 50% các ngân hàng đã xây dựng Kho dữ liệu tập trung (Data warehouse), 27% đã xây dựng các Hồ dữ liệu (Data lake) để thu thập dữ liệu thô đến từ các điểm tiếp xúc số, khoảng 50% các ngân hàng đã ứng dụng phân tích dữ liệu để tối ưu hóa quy trình vận hành, tăng hiệu quả hoạt động, quản trị rủi ro,...
Lãnh đạo NHNN lưu ý các ngân hàng cần phát huy được lợi thế của mình trong việc sở hữu khối lượng lớn về dữ liệu, giữ vai trò tiên phong trong hành trình chuyển đổi mô hình hoạt động theo xu hướng số…
Bộ Thông tin và Truyền thông sớm hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành Nghị định về định danh và xác thực điện tử, tạo cơ sở pháp lý rõ ràng và tạo thuận lợi cho việc thu thập, lưu trữ, chia sẻ, bảo vệ dữ liệu cá nhân…
Tại Hội thảo, lãnh đạo cũng NHNN khẳng định, trong quá trình hoàn thiện hành lang pháp lý về quản lý dữ liệu; lựa chọn được các công nghệ, mô hình và giải pháp kỹ thuật tiên tiến, phù hợp, ngành Ngân hàng sẽ tiếp tục tiếp thu các ý kiến đóng góp, tư vấn phù hợp.
Hoàng Vũ, theo baochinhphu.vn
Tìm theo ngày :