01/09/2020 17:54
Xem với cỡ chữ

Thành lập Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Ngày 28/8/2020, Tổng Giám đốc NHPT đã ban hành quyết định số 329/QĐ-NHPT về việc thành lập Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ NHPT.
Ban chỉ đạo gồm 11 thành viên, do ông Nguyễn Long Vân – Phó Tổng Giám đốc kiêm trưởng ban Tổ chức cán bộ làm Trưởng ban; ông Dương Văn Tiến – Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn NHPT làm Phó Trưởng ban và 6 thành viên đại diện các ban: Tạp chí Hỗ trợ Phát triển, Văn phòng, Tổ chức cán bộ, Sở Giao dịch I, Sở Giao dịch II và Đoàn Thanh niên NHPT.
Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ NHPT có chức năng tham mưu giúp Tổng Giám đốc thực hiện hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ NHPT: 
Chủ trì soạn thảo các Kế hoạch hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ NHPT; Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc và trực thuộc thực hiện chính sách pháp luật của Nhà nước đối với phụ nữ và bình đẳng giới; Tuyên truyền, phổ biến các chính sách pháp luật của Nhà nước đối với phụ nữ và bình đẳng giới; Tổ chức sơ kết, tổng kết tình hình hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ NHPT và đề nghị Tổng Giám đốc hoặc cấp có thẩm quyền khen thưởng đối với các cá nhân và đơn vị có thành tích trong hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ; Thực hiện chế độ báo cáo với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về  hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ NHPT.
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định trước đây về Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ NHPT.
(Theo Quyết định số 329/QĐ-NHPT)
Tìm theo ngày :