17/08/2020 14:16
Xem với cỡ chữ

Đảng bộ Ngân hàng Phát triển Việt Nam qua hai kỳ Đại hội

Đảng bộ Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NHPT), tiền thân là Đảng bộ cơ sở cơ quan Quỹ Hỗ trợ phát triển với tổng số 35 đảng viên; Sau khi thành lập NHPT tháng 5/2006, được đổi tên thành Đảng bộ cơ sở cơ quan NHPT; Đến năm 2009, được nâng cấp thành Đảng bộ cấp trên cơ sở, xác định rõ vai trò, vị trí quan trọng của một Đảng bộ trong tổ chức kinh tế Nhà nước.
Từ 2009 đến nay Đảng bộ NHPT đã trải qua 2 kỳ Đại hội. Mỗi kỳ Đại hội là một dấu mốc ghi nhận những kết quả và những định hướng quan trọng cho quá trình phát triển của hệ thống.
Đại hội Đại biểu Đảng bộ NHPT lần thứ I
Đại hội Đại biểu Đảng Ngân hàng Phát triển Việt Nam bộ lần thứ I nhiệm kỳ 2010 - 2015 diễn ra trong hai ngày 20 và 21/9/2010. Đại hội có có 98 đại biểu tham dự đại diện cho 381 đảng viên thuộc 21 đảng bộ, chi bộ trực thuộc. Đại hội đã bầu ra BCH nhiệm kỳ 2010 - 2015 gồm 19 đồng chí; giới thiệu nhân sự chức danh Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2010 - 2015 và bầu 5 đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương.
Đại hội đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu của Đảng bộ NHPT nhiệm kỳ 2010 - 2015 với các mục tiêu cụ thể: i)Tỷ trọng vốn cung ứng trong tổng vốn đầu tư toàn xã hội trung bình 5-7%; ii) Tốc độ tăng tổng nguồn vốn trung bình 25 % - 30%/năm; iii) Tốc độ tăng trưởng tín dụng 20% - 25%/năm; iv) Tỷ lệ nguồn trong nước /tổng nguồn vốn (đến năm 2015) là: 70% và Tỷ lệ trái phiếu các loại/tổng nguồn vốn là: 70%; v) Tỷ lệ nợ xấu nhỏ hơn 5%; vi) thực hiện tỷ lệ an toàn vốn theo mặt bằng chung của các NHTM trong nước (hiện tại là 9%); vii) phấn đấu tự bù đắp phần lớn chi phí quản lý trong hoạt động của NHPT, giảm dần cấp bù từ Ngân sách Nhà nước vào năm 2015.
Mục tiêu tổng quát được Nghị quyết đề ra là: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng các cấp, xây dựng Đảng bộ vững mạnh, toàn diện; tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức hoạt động, cơ chế quản lý điều hành, xây dựng NHPT chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động “An toàn, hiệu quả - Phát triển bền vững - Hội nhập quốc tế”, xứng đáng là công cụ có hiệu quả của Chính phủ trong lĩnh vực tín dụng Nhà nước góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đất nước. Phấn đấu 100% đảng viên trong Đảng bộ đủ tư cách, hoàn thành nhiệm vụ, trong đó 70% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ; 15% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trên 70% tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh.
Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ NHPT đã lãnh đạo hệ thống vượt qua những khó khăn, thách thức, thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng đạt được những kết quả khá toàn diện và quan trọng. NHPT đã tích cực thực hiện các giải pháp của Chính phủ trong việc tháo gỡ những khó khăn cho doanh nghiệp sau khủng hoảng kinh tế, đã có những đóng góp nhất định vào chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế, phát triển kinh tế - xã hội đất nước; lãnh đạo, tổ chức thực hiện Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng cơ bản đảm bảo tiến độ Chính phủ yêu cầu. Đảng bộ liên tục được Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh.
Đại hội Đại biểu Đảng bộ NHPT lần thứ II 
Đại hội Đại biểu Đảng bộ NHPT lần thứ II nhiệm kỳ 2015-2020 được tổ chức qua 2 vòng: 
Đại hội vòng 1: tổ chức từ ngày 6 - 7/8/2015. Đại hội đã thực hiện các nội dung: Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đảng bộ nhiệm kỳ 2010 - 2015 và xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2015 - 2020; Thảo luận đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối DNTW lần thứ II, bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu khối DNTW lần II.
Đại hội vòng 2: diễn ra vào ngày 01/8/2016. Tham dự Đại hội có 156 đại biểu đại diện cho 898 đảng viên toàn Đảng bộ. Đại hội thực hiện các nội dung còn lại của Đại hội là bầu BCH Đảng bộ khóa III, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Với tinh thần tập trung, dân chủ, đổi mới, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ NHPT khóa III gồm 23 đồng chí. 
Đại hội đại biểu Đảng bộ VDB lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra 09 chỉ tiêu, nhiệm vụ đến năm 2020. Cụ thể, về công tác xây dựng Đảng: (i) Quyết tâm giữ vững là Đảng bộ trong sạch vững mạnh hàng năm. (ii) Tiếp tục tổ chức lại để hình thành các chi nhánh Vùng, chi nhánh Khu vực; đồng thời hình thành các tổ chức đảng trực thuộc, phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ hoàn thành tổ chức đảng toàn ngành. (iii) Đảm bảo chất lượng phát triển đảng, phấn đấu mỗi năm kết nạp từ 30 đảng viên trở lên. (iv) Mỗi năm ít nhất 30% số tổ chức đảng được kiểm tra, 100% tổ chức đảng được giám sát. Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị: (i) Tốc độ tăng trưởng nguồn vốn bình quân 10%/năm. (ii) Tốc độ tăng trưởng tín dụng 10%/năm. (iii) Quy mô tài sản đạt khoảng 500.000 tỷ đồng. (iv) Tỷ lệ nợ xấu dưới 5%. (v) Vận hành an toàn, hiệu quả Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, thực hiện tái cơ cấu dự án, tái cơ cấu Tổng Công ty theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao NHPT hàng năm và các mục tiêu theo Đề án Chiến lược phát triển NHPT đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Qua 05 năm tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ VDB lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020, với quyết tâm “vượt qua thách thức, giữ vững ổn định hoạt động”, Đảng bộ VDB đã đạt được những kết quả quan trọng. Về xây dựng Đảng, công tác chính trị tư tưởng tiếp tục được đổi mới về hình thức và nội dung theo hướng thiết thực, hiệu quả. Công tác tổ chức cán bộ được chú trọng củng cố, kiện toàn phù hợp yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới với những bước đi thận trọng. Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện đúng Điều lệ, góp phần tăng cường công tác xây dựng Đảng. Công tác dân vận được chú trọng; các đoàn thể phát huy được vai trò, chức năng trong tham gia xây dựng tổ chức đảng và hoạt động của Ngành. Về thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của VDB; chủ động tham mưu, đề xuất với cấp thẩm quyền, đồng thời tích cực tham gia hoàn thiện khung pháp lý và hệ thống quy định quản trị nội bộ. Một loạt các văn bản quan trọng được hình thành, từng bước được cấp thẩm quyền xem xét ban hành trong thời gian tới. Các nghiệp vụ chủ yếu của VDB được triển khai với tinh thần quyết liệt, vượt thách thức, thực thi nhiệm vụ bằng sự nỗ lực tìm kiếm giải pháp phù hợp với thực tiễn nguồn lực của hệ thống trong điều kiện vô vàn khó khăn. Trong nhiệm kỳ, Đề án cơ cấu lại hoạt động gắn với xử lý nợ xấu của NHPT giai đoạn 2019-2021 cũng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 48/QĐ-TTg ngày 31/7/2019./.
Tìm theo ngày :

Khách online:3289
Lượt truy cập: 10472999