Tổng hợp
Ngày 18-1, Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam đã công bố báo cáo cập nhật tình hình kinh tế vĩ mô Việt Nam tháng 1-2021, trong đó đánh giá Việt Nam là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới.
Ngày 19/01/2021   |Xem tiếp
Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 14/2020/TT-BKHĐT ngày 31/12/2020 hướng dẫn việc xử lý rủi ro trong hoạt động cho vay trực tiếp của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV).
Ngày 14/01/2021   |Xem tiếp
Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư 41/2020/TT-BTTTT quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo in, tạp chí in và báo điện tử, tạp chí điện tử, xuất bản thêm ấn phẩm, thực hiện hai loại hình báo chí, mở chuyên trang của báo điện tử và tạp chí điện tử, xuất bản phụ trương, xuất bản bản tin, xuất bản đặc san.
Ngày 13/01/2021   |Xem tiếp
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Chỉ thị số 02/CT-NHNN về tăng cường phòng, chống, ngăn ngừa vi phạm pháp luật trong hoạt động thẻ ngân hàng.
Ngày 12/01/2021   |Xem tiếp
Chính phủ ban hành Nghị định 159/2020/NÐ-CP về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
Ngày 12/01/2021   |Xem tiếp
Trải qua 15 năm hoạt động, Ngân hàng Phát triển Việt Nam đã nỗ lực vượt qua những khó khăn, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị được Chính phủ giao. Những nguồn vốn tín dụng do VDB quản lý cho vay đã góp phần tích cực phục vụ tăng trưởng kinh tế - xã hội của đất nước.
Ngày 08/01/2021   |Xem tiếp
Ngày 30/12/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 114/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2018/TT-BTC ngày 31/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
Ngày 08/01/2021   |Xem tiếp
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, trong đó quy định điều kiện niêm yết cổ phiếu.
Ngày 06/01/2021   |Xem tiếp
Ngày 30/12/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 38/QĐ-TTg về Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển.
Ngày 05/01/2021   |Xem tiếp
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021.
Ngày 04/01/2021   |Xem tiếp
Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :