Đức cam kết hỗ trợ hơn 113,5 triệu EUR vốn ODA cho Việt Nam

Đức cam kết hỗ trợ vốn vay ODA năm 2021 cho Việt Nam là 50 triệu euro và vốn ODA không hoàn lại là 63,559 triệu euro dành cho 14 dự án hỗ trợ kỹ thuật và dự án đầu tư.

Chi bộ chi nhánh NHPT Cao Bằng dự Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021

Ngày 25/6/2021 Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Cao Bằng tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021 tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Thăm và tặng quà tại trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Phú Thọ

Nhân kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7), ngày 22/7/2021, đoàn cán bộ Chi nhánh NHPT Khu vực Phú Thọ - Yên Bái đã đến thăm, tặng quà Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh Phú Thọ.

Hoạt động tín dụng đầu tư

Thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ giao, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) đã và đang cho vay các dự án đầu tư, góp phần tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật, phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CNH-HĐH; đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, hỗ trợ phát triển vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn...(xem tiếp)

Hoạt động cho vay lại vốn ODA của NHPT

Một trong những chức năng, nhiệm vụ của Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NHPT) là thực hiện quản lý cho vay lại vốn nước ngoài của Chính phủ theo ủy quyền của Bộ Tài chính. Qua hơn 23 năm thực hiện chức năng cho vay lại vốn nước ngoài, NHPT luôn giữ vai trò cơ quan cho vay lại ODA lớn nhất của Chính phủ tại Việt Nam... (Xem tiếp)

Hoạt động huy động vốn

Theo quyết định số 1515/QĐ-TTg, ngày 03/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ, Hoạt động huy động vốn của Ngân hàng Phát triển Việt Nam gồm:

a. Phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh theo quy định của pháp luật;

b. Phát hành trái phiếu, kỳ phiếu, chứng chỉ tiền gửi, giấy tờ có giá bằng đồng Việt Nam của Ngân hàng Phát triển Việt Nam theo quy định của pháp luật;.. (Xem tiếp)

Ngân hàng Phát triển Việt Nam tăng tốc trên hành trình "xanh hoá"

Kinh tế "xanh", “xanh hóa” không chỉ là định hướng trong phát triển kinh tế-xã hội mà còn trở thành xu hướng, lối sống của nhiều địa phương, tầng lớp dân cư tại Việt Nam. Được coi là huyết mạch của nền kinh tế, hệ thống ngân hàng - trong đó có Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NHPT) - không thể nằm ngoài xu hướng này.

Khách online:12182
Lượt truy cập: 9383856